Ontwikkelingsgang en verwachte tijdsplanning

De gemeente Noord-Beveland ondersteunt de initiatieven die hebben geleid tot de planontwikkeling van Aedes Maritima door gelijktijdig met de bouw een vitale upgrading van de directe leefomgeving in gang te zetten. Het architectenbureau Ruimte en Groen werd ingeschakeld om de ideeën hierover te inventariseren en uit te werken. In nauw overleg met onder andere de dorpsraad, lokale ondernemers en omwonenden wordt een gedetailleerd plan uitgewerkt. Belangrijke elementen zijn het terugbrengen van water in de Oude Haven, het autoluw maken van het gebied, de realisatie van een dorpsplein en het georganiseerd parkeren aan de oostzijde. De verwachting is dat omstreeks de jaarwisseling de eerste fase van de infrastructurele werken zal beginnen. Op dat moment kan de verkoop van de appartementen ook worden opgestart. Het is de bedoeling dat de bouw van Aedes Maritima zal aanvangen in het voorjaar van 2019 en dat fase 2 van het werk aan de infrastructuur rondom het gebouw in 2020 zal zijn afgerond.

Fiscale aspecten

Er zijn bij de verhuur van een vakantiewoning door een in Nederland woonachtige particulier diverse fiscale voordelen die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het uiteindelijk te behalen rendement. Globaal komen deze op het volgende neer:

  • Teruggaaf van de in rekening gebrachte 21% btw inzake de aankoop van de woning, grond en inventaris. De btw dient u bij eigendomsoverdracht wel te voldoen. Daarna kunt u dit bedrag via de aangifte omzetbelasting terugvorderen. Voor het privégebruik van de vakantiewoning zal jaarlijks een correctie moeten plaatsvinden. Na een periode van minimaal tien jaar hoeft in beginsel niets meer verrekend te worden met de Belastingdienst. 
  • U kunt mogelijk gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (dit kan per jaar een voordeel opleveren van € 1.345).
  • De recreatiewoning valt in Box 3. Dit houdt in dat er per saldo 1,2% inkomstenbelasting wordt geheven over de waarde van uw investering, verminderd met eventuele (hypothecaire) schulden. De daadwerkelijk ontvangen jaarlijkse huuropbrengsten zijn dus niet belast. 

Over de vermogenswinst die u bij verkoop behaalt hoeft u in beginsel geen inkomstenbelasting te betalen. Wanneer u een vakantiewoning koopt om deze vervolgens te verhuren, wordt u in de ogen van de fiscus ondernemer voor de omzetbelasting. U dient een btw-nummer aan te vragen bij de bevoegde eenheid van de Belastingdienst in uw eigen belastingdistrict. Wij adviseren u om de fiscale gevolgen van de aankoop van een vakantiewoning te laten beoordelen door uw belastingadviseur. De hierboven gegeven fiscale informatie is van algemene aard en gaat uit van aankoop door een in Nederland woonachtige private investeerder.

Bekijk onze video

Aedes Maritima Vorstelijk wonen aan het water