Ontwikkelingsgang en verwachte tijdsplanning

De gemeente Noord-Beveland ondersteunt de initiatieven die hebben geleid tot de planontwikkeling van Aedes Maritima door gelijktijdig met de bouw een vitale upgrading van de directe leefomgeving in gang te zetten. Het architectenbureau Ruimte en Groen werd ingeschakeld om de ideeën hierover te inventariseren en uit te werken. In nauw overleg met onder andere de dorpsraad, lokale ondernemers en omwonenden wordt een gedetailleerd plan uitgewerkt. Belangrijke elementen zijn het terugbrengen van water in de Oude Haven, het autoluw maken van het gebied, de realisatie van een dorpsplein en het georganiseerd parkeren aan de oostzijde. De verwachting is dat omstreeks de jaarwisseling de eerste fase van de infrastructurele werken zal beginnen. Op dat moment kan de verkoop van de appartementen ook worden opgestart. Het is de bedoeling dat de bouw van Aedes Maritima zal aanvangen in het voorjaar van 2019 en dat fase 2 van het werk aan de infrastructuur rondom het gebouw in 2020 zal zijn afgerond.

Investeren in een vakantiewoning

Uw spaarrekening levert niets op? Investeren in een vakantiewoning in Zeeland kan een aantrekkelijk alternatief zijn. Maar pas op waarin u belegt. Bijkomende kosten worden nogal eens verzwegen en 'gegarandeerd' rendement blijkt een sigaar uit eigen doos. Wij doen het anders.

Huuropbrengsten en waardestijging, mede door teruggaaf btw

Bij beleggen in vastgoed is er sprake van direct rendement (de huurinkomsten) en indirect rendement (de waardestijging). Het gebeurt nogal eens dat beleggers in vakantiehuizen – zowel in Zeeland als elders –zich blind staren op het geadverteerde directe rendement, maar vergeten dat het succes van de investering afhangt van het indirecte rendement. Bovendien worden bepaalde kosten in het geadverteerde rendement vaak niet meegenomen: denk aan onroerendezaakbelasting, waterschap, verzekering en afschrijving op het huisje en meubilair.

Als u een nieuw te bouwen vakantiehuis recreatief verwerft, heeft u om te beginnen recht op gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de in rekening gebrachte 21% btw inzake de aankoop van de woning en inventaris. Bij de verhuur hoeft u daarentegen slechts 6% btw in rekening te brengen. Indien u het vakantiehuis bovendien minimaal tien jaar aanhoudt, hoeft u bij verkoop niets meer te verrekenen met de Belastingdienst. Indien de verkoopwaarde gelijke tred houdt met andere appartementen, is de teruggaaf van de btw dus uw eerste winst. En juist het vooruitzicht van verdere waardestijging is wat de appartementen in Aedes Maritima, onderscheidt van het doorsnee-aanbod van vakantiewoningen. Dat zullen we toelichten.

Hoogwaardige appartementen, waardevaste investering

Aedes Maritima ligt op een toplocatie in Zeeland. Deze maritieme woonaccommodatie wordt onder klassieke architectuur gebouwd: duurzaam en met oog voor detail. Naast zes permanent te bewonen appartementen worden er tegelijkertijd zes vakantiewoningen gerealiseerd, van dezelfde topkwaliteit. Van een schaars vakantiehuis aan de Oosterschelde mag u verwachten dat het op de lange termijn in waarde stijgt. Intussen geniet u dankzij de huurinkomsten een passend direct rendement. Dit maakt een vakantiewoning in Aedes Maritima tot een solide investering. 

Geen omkijken naar

Wanneer u een appartement in Aedes Maritima koopt als belegging, ontfermt een professionele verhuurorganisatie zich over het volledige verhuurproces. Ruiterplaat is een betrouwbare en ervaren verhuurorganisatie, gespecialiseerd in de verhuur van bijzondere vakantiewoningen op de mooiste locaties van Zeeland. Deze gedegen speler met veel kennis van de lokale markt neemt u alle zorg uit handen.

Zeeland populair, mede door de voorlopig laag blijvende spaarrente

De Zeeuwse markt van recreatief vastgoed is sterk in opkomst. De Nederlandse particuliere belegger ziet steeds meer de voordelen in van het kopen van een vakantiewoning in Zeeland als aantrekkelijke belegging. Op voorwaarde dat de locatie en de kwaliteit van het vastgoed goed zijn, is het zeker een degelijke investering van uw spaargeld. Op de bank levert het in ieder geval niets op. Het huurrendement van een recreatiewoning in Zeeland is daarnaast beter voorspelbaar dan de onzekere aandelenmarkt. 

Maar ook onder buitenlanders en zelfs institutionele beleggers is de Zeeuwse kust populair. Zo is een vakantiewoning in Zeeland voor de vermogende Duitser een solide manier om zijn spaargeld te laten renderen. De oosterburen hebben zelfs een mooi woord voor onroerend goed als bron van nieuw kapitaal: 'Betongold'.

Daarnaast neemt de interesse uit België eveneens flink toe. België heeft maar een korte kustlijn waarvan praktisch elke meter is volgebouwd. De ruimte die Zeeland letterlijk en figuurlijk biedt aan mensen die een vakantiewoning willen kopen lokt steeds meer Vlamingen over de grens.

Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen begeven zich ook meer en meer op de recreatiemarkt. Hier bestaat belangstelling voor zowel hele parken als voor 'losse' objecten. Ook in deze hoek wil men dus graag een vakantiehuis in Zeeland kopen. 

Beleggers weten dat de lage spaarrente de komende tijd niet gaat stijgen. De president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, heeft immers aangegeven dat hij de rente nog een tijd lang zeer laag houdt. Daarmee lijkt ook aan de groeiende belangstelling voor recreatiewoningen in Zeeland voorlopig geen eind te komen.

Het rendement op uw inleg

Professionele vastgoedbeleggers maken meestal gebruik van hypothecaire financiering. In de vastgoedsector is 75% hypotheek gebruikelijk. Indien u met eenzelfde hypotheekpercentage werkt, kunt u het rendement op uw inleg berekenen als:

huuropbrengsten + 3 × (huuropbrengsten - rente)

Stel dat de huuropbrengsten 3% zijn en de hypotheekrente 1½% bedraagt. In dat geval kom het rendement op het door u ingebrachte vermogen uit op 7½%. Zeker in de huidige tijd waarin de spaarrentes zeer laag zijn, is een dergelijke recreatiewoning een aantrekkelijke belegging.

Opmerking: Uw rendement wijzigt indien u met meer of minder hypotheek financiert. Vervang in dat geval het getal 3 in de bovenstaande formule door de alternatieve verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. In het getoonde voorbeeld komt het rendement op uw inleg dus uit op 16½% met 90% hypotheek, 5¼% met 60% hypotheek en 4½% met 50% hypotheek.

Beleggen met hypothecaire financiering

Naast het verhogen van het totale rendement heeft hypothecaire financiering nog een voordeel. U hoeft minder eigen geld in te brengen. Wilt u dus een recreatiewoning kopen in Zeeland, dan is dat wellicht eerder mogelijk dan u aanvankelijk dacht. Nederlandse banken investeren graag in degelijk vastgoed. In bepaalde gevallen bieden gerenommeerde banken nu zelfs de mogelijkheid om tot 100% van de aanschafwaarde (exclusief btw) van nieuwe recreatiewoningen te financieren. U zult dan ook weinig moeite ondervinden om voor een vakantiewoning op een toplocatie in Zeeland zoals Aedes Maritima financiering te verkrijgen. Indien u dit wenst brengen we u in contact met een geschikte geldverstrekker.

Tot besluit

We zagen hierboven dat de vraag naar vakantiehuizen in Zeeland blijft stijgen en dat de spaarrente voorlopig zeker nog zeer laag blijft. Als u wilt inspelen op deze ontwikkelingen, dan is een vakantiewoning kopen in Aedes Maritima een uitermate geschikte langetermijninvestering. Omdat het gaat om een nieuw te bouwen vakantiewoning, kunt u om te beginnen de 21% btw terugverdienen. Daarnaast behoudt of stijgt een appartement aan Nationaal Park Oosterschelde meer dan waarschijnlijk in waarde. En ondertussen verdient u dankzij de huuropbrengsten uit het vakantiehuis een goed rendement op uw eigen vermogen.

Bekijk onze video

Aedes Maritima Vorstelijk wonen aan het water