Ontwikkelingsgang en verwachte tijdsplanning

De gemeente Noord-Beveland ondersteunt de initiatieven die hebben geleid tot de planontwikkeling van Aedes Maritima door gelijktijdig met de bouw een vitale upgrading van de directe leefomgeving in gang te zetten. Het architectenbureau Ruimte en Groen werd ingeschakeld om de ideeën hierover te inventariseren en uit te werken. In nauw overleg met onder andere de dorpsraad, lokale ondernemers en omwonenden wordt een gedetailleerd plan uitgewerkt. Belangrijke elementen zijn het terugbrengen van water in de Oude Haven, het autoluw maken van het gebied, de realisatie van een dorpsplein en het georganiseerd parkeren aan de oostzijde. De verwachting is dat omstreeks de jaarwisseling de eerste fase van de infrastructurele werken zal beginnen. Op dat moment kan de verkoop van de appartementen ook worden opgestart. Het is de bedoeling dat de bouw van Aedes Maritima zal aanvangen in het voorjaar van 2019 en dat fase 2 van het werk aan de infrastructuur rondom het gebouw in 2020 zal zijn afgerond.

Volop rust en ruimte...

“Het is ècht geen flauwekul! In Zeeland lijkt de zon wel altijd te schijnen. Op naar de zon dus. Van Noord-Beveland, eiland in een eilandenrijk. Omringd door de Noordzee, Oosterschelde en het Veerse Meer leeft Noord-Beveland, het kleinste eiland van Zeeland, al eeuwen zijn eigen, zelfstandige leven. Natuurlijk is iedereen er van harte welkom, maar niet allemaal tegelijk alstublieft! Daardoor vind je hier nog volop rust en ruimte.”

Bron: De Telegraaf, 11 mei 2012.

Bekijk onze video

Aedes Maritima Vorstelijk wonen aan het water