Ontwikkelingsgang en verwachte tijdsplanning

De gemeente Noord-Beveland ondersteunt de initiatieven die hebben geleid tot de planontwikkeling van Aedes Maritima door gelijktijdig met de bouw een vitale upgrading van de directe leefomgeving in gang te zetten. Het architectenbureau Ruimte en Groen werd ingeschakeld om de ideeën hierover te inventariseren en uit te werken. In nauw overleg met onder andere de dorpsraad, lokale ondernemers en omwonenden wordt een gedetailleerd plan uitgewerkt. Belangrijke elementen zijn het terugbrengen van water in de Oude Haven, het autoluw maken van het gebied, de realisatie van een dorpsplein en het georganiseerd parkeren aan de oostzijde. De verwachting is dat omstreeks de jaarwisseling de eerste fase van de infrastructurele werken zal beginnen. Op dat moment kan de verkoop van de appartementen ook worden opgestart. Het is de bedoeling dat de bouw van Aedes Maritima zal aanvangen in het voorjaar van 2019 en dat fase 2 van het werk aan de infrastructuur rondom het gebouw in 2020 zal zijn afgerond.

Privacy Statement

Vastgelegde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Emelisse B.V. en Theelen & Partners makelaars en taxateurs. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaan Emelisse B.V. en Theelen & Partners uiterst zorgvuldig te werk. Emelisse B.V. en Theelen & Partners verzamelen en verwerken gegevens over cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van hun bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). Op alle aanbiedingen eventuele aanbiedingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zijn de voorwaarden vermeld in de disclaimer van deze website van toepassing.

Indien u via deze website of per e-mail aan Emelisse B.V. en/of Theelen & Partners vragen stelt, uzelf aanmeldt voor de nieuwsbrief of uzelf aanmeldt om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe informatie, worden uw naam en e-mailadres en overige gegevens gebruikt ter beantwoording van uw vraag of om u de gevraagde informatie te versturen. Ook worden de persoonsgegevens verwerkt voor toesturen van informatie.

Mocht u commerciële informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit aangeven via info@tpmakelaars.nl. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen.

Op deze website worden links naar andere websites vermeld. Emelisse B.V. en Theelen & Partners dragen noch verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites, noch voor het privacybeleid van de betreffende bedrijven of instellingen.

Emelisse B.V. en Theelen & Partners verstrekken tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is.

Bekijk onze video

Aedes Maritima Vorstelijk wonen aan het water